Blog

Najnowsze informacje ze świata edukacji
 • Bezpieczeństwo dzieci w świecie cyfrowym: Porady dla szkół i rodziców

  Bezpieczeństwo dzieci w świecie cyfrowym: Porady dla szkół i rodziców

  Bezpieczeństwo dzieci w świecie cyfrowym: Porady dla szkół i rodziców: Ważne wskazówki dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa dzieci podczas korzystania z nowoczesnych technologii, zarówno w szkole, jak i w domu. Poruszamy tematy kontroli rodzicielskiej, świadomości cyfrowej i ochrony danych osobowych.

  Czytaj więcej
 • miniPAKT - gminne pracownie komputerowe

  miniPAKT - gminne pracownie komputerowe

  Został ogłoszony projekt pod nazwą miniPAKT – gminne pracownie komputerowe 

  Uwaga – termin jest niezwykle krótki 

  miniPAKT - gminne pracownie komputerowe (miniPAKT GPK), to konkurs grantowy dedykowany JST na poziomie gmin i miast na prawach powiatu w celu utworzenia lub doposażenia pracowni komputerowych służących rozwijaniu nowych form wzmacniania kompetencji cyfrowych w kreatywnych przestrzeniach edukacji pozaformalnej.

  Czytaj więcej
 • Aktywna Tablica 2023 z EduKids

  Aktywna Tablica 2023 z EduKids

  Wystartowała kolejna edycja rządowego programu „Aktywna Tablica 2023”, którego celem jest rozwój infrastruktury szkolnej oraz potencjału uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  Czytaj więcej
 • Terapia Sensoryczna dla Dzieci - Otwórzmy Nowe Światy Zmysłów!!

  Terapia Sensoryczna dla Dzieci - Otwórzmy Nowe Światy Zmysłów!!

  Czym jest Terapia Sensoryczna? Terapia Sensoryczna to metoda terapeutyczna, która wykorzystuje bodźce sensoryczne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch). To przede wszystkim zabawa ukierunkowana na uczenie dziecka odpowiedniego reagowania na bodźce zewnętrzne i wrażenia zmysłowe. Dziecko podczas kontrolowanej zabawy uczy się jak porządkować i organizować różnorodne bodźce docierające do niego za pośrednictwem różnych zmysłów.

  Czytaj więcej
 • Kraszewski Komputery dla bibliotek 2023

  Kraszewski Komputery dla bibliotek 2023

  Instytut Książki ogłosił nabór wniosków w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, w którym można uzyskać dofinansowanie od 10 do 30 tys. zł. Łączna pula środków to 2,5 mln. zł. Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” skierowany jest do samorządowych bibliotek lub instytucji kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne. Organizatorem podmiotów ubiegających się o wsparcie powinny być gminy wiejskie, miejsko-wiejskie lub miejskie. Wnioski można składać do 7 lipca.

  Czytaj więcej
 • Odbierz gratis w programie "Aktywna Tablica 2023" z EduKids

  Odbierz gratis w programie "Aktywna Tablica 2023" z EduKids

  Oferta specjalna w programie „Aktywna tablica”!

  Trwa rządowy program dla szkół „Aktywna tablica”, na którego realizację w 2023 r. przeznaczono 74 mln zł! W zależności od rodzaju i typu szkoły placówka może otrzymać: 14 000 zł, 35 000 zł lub 100 000 zł i 20% wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

  Czytaj więcej
 • Wystartował program "Aktywna Tablica 2023"

  Wystartował program "Aktywna Tablica 2023"

  Startuje kolejna edycja rządowego programu „Aktywna Tablica 2023”, którego celem jest rozwój infrastruktury szkolnej oraz potencjału uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

  Czytaj więcej
 • Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE) - Aktywna Tablica 2023

  Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE) - Aktywna Tablica 2023

  Edukacja włączająca dotyczy uczniów o bardzo zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, dlatego też na naszym sklepie internetowym znajdą Państwo pomoce dydaktyczne dobrane specjalnie pod kątem zaburzeń, z którymi borykają się dzieci. Posiadamy pomoce edukacyjne ułatwiające naukę młodym ludziom z dyskalkulią, dysleksją, dysgrafią, trudnościami w komunikowaniu się czy z zaburzeniami koncentracji uwagi.

  Czytaj więcej
 • Eko-Pracownia 2023

  Eko-Pracownia 2023

  Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach, realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

  Czytaj więcej

Zadzwoń do nas!

504006773

biuro@edukids.pl

Godziny pracy sklepu:

W dni powszednie:

Sobota

Niedziela

od 7:30 do 15:30

od 7:30 do 15:30

od 7:30 do 15:30

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: